1. ELEMENTE DEFINITORII
VESTMAG ONLINE S.R.L., Calea Borsului 38d, jud. Bihor, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J05 /2020 /2020, avand cod unic de inregistrare RO43275846, administreaza direct site-ul www.vestmag.ro, continutul de imagini, texte, elemente de grafica web, scripturi si alte date prezente pe acest site nu pot fi reproduse, modificate, transferate, publicate, afişate, transmise sau inregistrate fara acordul prealabil, in scris sau telefonic al S.C. VESTMAG ONLINE S.R.L.

S.C. VESTMAG ONLINE S.R.L. isi rezerva dreptul de a face modificari acestor termeni si conditii, precum si in structura site-ului, fara o notificare prealabila si fara precizarea motivelor.

2. DOCUMENTE CONTRACTUALE
Prin completarea formularelor din cadrul site-ului www.vestmag.ro, Utilizatorul este de acord cu forma de comunicare (telefonic sau e-mail) prin care VESTMAG isi deruleaza operatiunile comerciale.

3. COMANDA
Utilizatorul poate efectua comenzi prin formularele de pe www.vestmag.ro sau prin intermediul adreselor de e-mail.

4. FACTURARE
Pretul, modalitatea de plata si termenul de plata sunt specificate in Comanda. S.C. VESTMAG ONLINE S.R.L. va emite catre Cumparator o factura

5. DECLINAREA RESPONSABILITATII
S.C. VESTMAG ONLINE S.R.L. isi rezerva dreptul sa completeze si sa modifice orice informatie de pe SITE.

S.C. VESTMAG ONLINE S.R.L. nu raspunde pentru prejudiciile create ca urmare a nefunctionarii Site-ului.

Valoarea maxima a obligatiilor Societatii fata de orice utilizator in cazul nelivrarii sau livrarii necorespunzatoare este valoarea sumelor incasate de Societate de la cumparatorul respectiv.

6. FRAUDA
Orice incercare de a accesa datele personale ale altui utilizator sau de a modifica continutul site-ului www.vestmag.ro, sau de a afecta performantele serverului pe care ruleaza site-ul www.vestmag.ro va fi considerata o tentativa de fraudare a site-ului www.vestmag.ro si va duce la incepere de cercetare penala impotriva aceluia sau acelora care a(u) incercat acest fapt.

7.DREPTURI DE AUTOR (COPYRIGHT)
Intregul continut al site-ului www.vestmag.ro, incluzand, enumerativ, dar nu limitativ, imagini, texte, butoane, programe, scripturi si orice alte date, este proprietatea S.C. VESTMAG ONLINE S.R.L. si este protejat conform Legii drepturilor de autor si legilor privind dreptul de proprietate intelectuala si industriala. Folosirea fara acordul scris a S.C. VESTMAG ONLINE S.R.L. a oricaror elemente enumerate mai sus se pedepseste conform legilor in vigoare.

Pentru raportarea problemelor legate de drepturile de proprietate intelectuala va rugam sa ne contactati la adresa de email: contact@vestmag.ro

8. FORTA MAJORA
Nici una din parti nu va fi raspunzatoare pentru neexecutarea obligatiilor sale contractuale, daca o astfel de neexecutare este datorata unui eveniment de forta majora. Forta majora este evenimentul imprevizibil, in afara controlului partilor si care nu poate fi evitat.

9. FOLOLSIREA COOKIE-URILOR
Vezi POLITICA de COOKIE care face parte din prezentul document.

10.DATE PERSONALE
Informatiile utilizatorilor site-ului www.vestmag.ro sunt confidentiale si vor putea fi folosite numai pentru comunicari comerciale cu partenerii acestuia in scopul legitim de a raspunde solicitarii clientilor sau pentru trimiterea buletinului informativ. Orice date specifice privitoare la situatia si starea comenzilor se pot obtine contactandu-ne online, la coordonatele cuprinse in prezentul site.

Prelucrarea datelor cu caracter personal se face in conformitate cu Legea nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date si cu Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal (GDPR).
Mai multe informatii despre Confidentialitatea Datelor

Pentru raportarea problemelor legate de protejarea datelor personale va rugam sa ne contactati la tel: contact@vestmag.ro

11. SECURITATE DATELOR PERSONALE SI A INFORMATIILOR
Datele personale introduse de catre utilizator vor fi folosite de VESTMAG numai in scopul declarat al acestui site. Informatiile din formulare sunt necesare va putea contacta

Site-ul www.vestmag.ro foloseste masuri de securitate impotriva pierderii, alterarii sau folosirii gresite a informatiilor care se afla in controlul Societatii.